Selecteer een pagina

Diensten

Elke dag heb je als ondernemer te maken met de uitdagingen van het ondernemen. Je start een onderneming vaak met duidelijke ambities zoals onafhankelijkheid, je eigen baas zijn, zelf bepalen wanneer en hoeveel je werkt. Maar loopt het wel zoals het zou moeten?

Schakel Jan Tingen in als het gaat om begeleiding in advies, beheer en control en Janneke Geerts als het gaat om organisatie en organiseren.

Advies

Het is best wel lastig. Iedere dag neem je beslissingen en vaak niet zonder risico’s. Het kan gaan om een financiële kwesties, personeel, organisatorische zaken of de toekomst. Ondernemers kunnen voor dit soort zaken een beroep doen op ons.

Je komt in gesprek met proactieve ondernemers die oplossingsgericht zijn en met verstand van een renderende bedrijfsaanpak andere ondernemers begeleiden.

 

Financiën

o.a. financiering, prognoses, rapportage en subsidies

Personeel

o.a. functieprofielen, salarisgebouw en personeelsbeleid

Organisatie

o.a. structurering, sterkte/zwakte analyse en bedrijfsuitbreiding

Toekomst

o.a. strategie, visie en missie, waardering en bedrijfsovername

Beheer

Wij staan voor onafhankelijk advies en begeleiding als het gaat om o.a. vermogensbeheer voor families, ondernemers, vermogende particulieren, stichtingen en andere instellingen.  

N

Toetsen vermogensplanning

N

Klankbordfunctie

Control

Wij werken dagelijks met ondernemers in het MKB en zien hoeveel kansen onbenut blijven. Kansen om de continuïteit van de onderneming te waarborgen en het resultaat uit bestaande bedrijfsactiviteiten te verbeteren. Wij stellen samen met de ondernemer en zijn team vast waar verbeteringen voor de bedrijfsonderdelen kunnen worden gerealiseerd en pakken dit direct gestructureerd en praktisch op. Hiermee realiseren wij resultaatverbeteringen op korte termijn maar borgen ook de verbeteringen voor de langere termijn. Resultaat is niet alleen euro’s maar ook meer tijd en plezier!

Z

Verbetertraject

o.a. in processen, bedrijfsonderdelen, team, etc.

Resultaat

o.a. omzetverhoging, efficiency en kostenreductie

Langere termijn

o.a. continuïteit, beter resultaat, meer tijd en meer perspectief

Kansen

o.a. nieuwe markten, nieuwe producten en andere aanpak

Organisatie en organiseren

Janneke Geerts is als Professional Organizer actief met de organisatie bij ondernemingen en met het organiseren van evenementen. Binnen de onderneming kan dat gaan om het (tijdelijk) aansturen van het team, het zorgen voor verbeteringen en efficiency of hoe de verkoop en/of gastvrijheid beter geregeld kan worden. Janneke heeft een ruime ervaring met het organiseren van evenementen van klein tot groot en van A t/m Z.

Organisatie

o.a. verbeteringen, efficiency en aanpak

Aansturing

o.a. het (tijdelijk) aansturen van uw team

Verkoop en gastvrijheid

o.a. continuïteit, beter resultaat, meer tijd en meer perspectief

Evenementen

o.a. netwerkbijeenkomsten, beurzen of workshops, etc.